Lone Bennedsen, cand. psych., specialist i psykoterapi tilbyder i København:

 

26. oktober 2019. Find din egen trøstfunktion

28. - 29. November. 2019. Traumebehandling og hypnose.

27. Marts. 2020. Find din Egen Trøstfunktion.

 

25. - 26. april. 2020. BEHANDLING AF SORG MED HYPNOSE

 

Find din egen trøstfunktion

En-dagskursus
Max. 8 deltagere
København 26. oktober 2019     

 

Målgruppe: Psykologer med klinisk erfaring.

Den indre trøstfunktion er evnen til at kunne reparere tidlige skader eller oplevelser som den voksne bærer med sig i livet, og som giver mulighed for en dybere forståelse og heling. Teknikken udvikler også klientens egen trøstfunktion.

 

Formål: At lære deltagerne at anvende den indre trøstfunktion ved hjælp af en visualiseringsteknik til at bearbejde en belastende situation som opleves smertefuld, sorgfyldt eller uforståelig. Det er at få den voksne til at give en yngre del den trøst og omsorg, der er behov for. Metoden kan være effektiv og hurtig.
Kursusform: En dag hvor du er aktiv og vil få inspiration gennem øvelser og cases.

 

Teori og metode: Marta Cullberg Weston, Milton H. Erickson og symboldrama. Kursus veksler mellem eksempler, demonstrationer og øvelser. Case-beskrivelser vil tydeliggøre teknikken. Undervisningsmateriale og scripts vil blive udleveret, så du hurtigt kan afprøve tenikken i egen praksis.

 

Tid og sted: Lørdag d. 26. oktober 2019. kl. 10.00 – 17.00.
Åbenrå 29, 1124 København K
Pris: 2.250 kr.

 

Prisen er inklusiv kaffe/te, frokost, frugt og kage.
Tilmelding: Seneste tilmelding/betaling 12. oktober, 2019 til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvortil spørgsmål kan rettes.

 

Venligst tilsend navn, adresse,tlf., mail til deltagerliste og deltagerbevis. Endelig tilmelding er først gyldig ved betaling til bank (husk navn på indbetalingen): Handelsbanken. Reg nr.: 7630 Kontonr.: 2062831

 

 

BEHANDLING AF SORG MED HYPNOSE

 

Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose
25.-26. april, 2020
Underviser: Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi, Lone Bennedsen

 

Målgruppe: Psykologer med kendskab til hypnosebehandling på et grundlæggende niveau (minimum gennemført grundkursus eller lignende), som er interesseret i at behandle voksnes sorg med hypnose.
Formål: At få kendskab til en metode til lindring og integration af klientens sorgtilstand. Du vil få teoretisk viden om sorg som fænomen, om sorgreaktioner, forskellige stadier og fremtrædelsesformer. Kendskab til sorgens væsentlige psykologiske, kulturelle og kliniske aspekter. Om kriterierne bag den nye ICD-11 sorgdiagnose. Du vil få indsigt i årsagen til, at hypnose er så virksom til sorgbearbejdning; samt i fremgangsmåder i fald en klient har vanskeligt ved at blive hypnotiseret, skønt vedkommende ønsker det
Du vil få konkrete hypnoseteknikker til anvendelse af hypnoterapi ud fra klassiske metoder som symboldrama, ericksonian og visualisering; og blive opmærksom på at bruge metaforer fra klientens eget ordvalg.

 

Form: Der veksles mellem teoretisk undervisning, demonstrationer, casestories og praktiske øvelser. Vi arbejder med scripts, som sammen med litteraturliste vil blive udleveret på kursus. Der vil blive lejlighed til refleksion og diskussion undervejs.

 

Lone Bennedsen er privatpraktiserende. Hun har i mange år arbejdet med klienter i sorg – i dens mange forskellige aspekter og udtryksformer - og undervist i sorg og krise. Bl.a. på Rigshospitalet med undervisning af lægestuderende om sorg og krise, i rådgivning af forældre til alvorligt syge og døende børn og med foredrag; hun behandler løbende sorgramte i sin klinik med psykoterapi og med hypnonse. Hun har bl.a. skrevet kapitlet om sorg og krise i lærebog for lægestuderende.

 

Dato og tid: 25.-26- april. 2020. Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København
Tilmellding og betaling: www.klinisk-hypnose.org

IMG_0630.jpg

Klinik: Åbenrå 29, 2.sal - 1124 København K - Tlf. 2243 6375